Dự án Hoàng Hà Riverside | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà

Hoàng Hà Riverside nằm tại khu đất nằm tiếp giáp giữa khu đô thị Anh Dũng 7 và Trung tâm 47 Hải Quân thuộc phường Anh Dũng và phường Hưng Đạo.

https://duyenhailand.vn/du-an/10/hoang-ha-riverside.html