Dự án Felicity Uông Bí | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Công Thành

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật hay còn gọi là dự án Felicity Uông Bí là dự án đất nền nằm ở khu vực phía Bắc sông Uông, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

https://duyenhailand.vn/du-an/11/felicity-uong-bi.html